16 липня 2024 року vnutrmed2@pdmu.edu.ua (05322) 2-42-50
Катеренчук Іван Петрович

Катеренчук Іван Петрович

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри

e-mail: i.katerenchuk@pdmu.edu.ua

Закінчив Чернівецький державний медичний інститут. Виконуючий обов’язки головного редактора журналу «Практикуючий лікар», член редколегії наукових видань «Аритмологія», «Вісник проблем біології і медицини», «Львівський клінічний вісник», міжнародного науково-практичного журналу  «Кардиология: от науки к практике». Автор і співавтор 450 наукових праць, з них 9 патентів України на винахід, 2 підручників (один з яких англомовний), 25 навчальних і навчально-методичних посібників, 2 монографій.
Кандидатська дисертація на тему „Вплив мигдалевидних ядер на яєчники та їх чутливість до гонадотропних гормонів” (науковий керівник – професор Кіршенблат Я.Д.). Докторська дисертація на тему «Ефективність поєднаної фармако-і фітотерапії у лікуванні і профілактиці виразкової хвороби дванадцятипалої кишки» (наукові консультанти – професор В.Г. Передерій, проф. А.С. Свінцицький). Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 35.600.05 при Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького. Член атестаційної комісії при Департаменті охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації. Член Правління асоціації аритмологів України.  Голова Полтавського відділення асоціації кардіологів України, асоціації аритмологів України, член Європейської асоціації кардіологів, голова Полтавського обласного антигіпертензивного центру. Під його керівництвом захищені 9 кандидатських дисертацій і 6 магістерських робіт. В теперішній час є науковим керівником 2 кандидатських робіт. Учасник і доповідач багаточисельних з’їздів, конгресів, симпозіумів, семінарів і шкіл в Україні, Росії, Узбекистані, Угорщині, Німеччині, Англії Делегат Європейських конгресів кардіологів в Австрії (Відень, 2007) Німеччині (Мюнхен, 2008, 2012), Іспанії (Барселона,2009), Швеції (Стокгольм,2010), Франції (Париж,2011), Голандії (Амстердам,2013).

 

 

Ткаченко Лідія Афанасіївна

Ткаченко Лідія Афанасіївна

кандидат медичних наук, доцент

e-mail:  l.tkachenko@pdmu.edu.ua

Закінчила Тернопільський державний медичний інститут. Кандидатська дисертація на тему «Клініка, діагностика та профілактика в’ялих форм ревматизму». Автор 211 наукових праць, у тому числі навчальних посібників «Ревматичні захворювання», «Біль у спині: від синдрому до діагнозу», «Оздоровчі властивості води та їх використання у профілактиці та реабілітації. ТОВ «Санаторій «Сосновий бір», «Невідкладні стани в пульмонології», «Ураження нирок при ревматичних захворюваннях». Науковий напрямок: ревматологія, нефрологія.

 

Ярмола Тетяна Іванівна

Ярмола Тетяна Іванівна

кандидат медичних наук, доцент

e-mail:  t.yarmola@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академі. Кандидатська дисертація на тему «Ефективність застосування амізону і локальної навколосуглобової терапії для профілактики НПЗП-гастропатій у ревматологічних хворих». Автор 117 наукових праць, у тому числі монографії «Діагностика, профілактика і лікування НПЗП-гастропатій», навчальних посібників «Біль у спині: від синдрому до діагнозу», «Хронічна хвороба нирок», «Невідкладні стани в пульмонології», «Ураження нирок при ревматичних захворюваннях» і патенту на винахід.  Лікар вищої кваліфікаційної категорії з терапії та нефрології. Науковий напрямок: нефрологія.

 

Гуцаленко Ольга Олексіївна

Гуцаленко Ольга Олексіївна

кандидат медичних наук, доцент

e-mail:  o.hutsalenko@pdmu.edu.ua

Закінчила лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Кандидатська дисертація на тему «Интенсивность экскреции электролитов, гидроксипролина и мочевой кислоты в дневной и ночной периоды при сахарном диабете в условиях избыточного поступлення фтора в организм человека». Автор 121 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальних посібників «Диференціальний діагноз болю у животі у практиці терапевта», «Гематологія», 5 патентів на винаходи. Має вищу атестаційну категорію по терапії. Науковий напрямок: гастроентерологія

 

 

Мякінькова Людмила Олександрівна

Мякінькова Людмила Олександрівна

кандидат медичних наук, доцент

e-mail: l.miakinkova@pdmu.edu.ua    

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Кандидатська дисертація на тему «Клинико-биохимические особенности течения ишемической болезни сердца у больных с хроническим пиелонефритом». Автор понад 60 наукових праць, у тому числі 4 навчальних посібників з аритмій. Має вищу атестаційну категорію по кардіології та першу атестаційну категорію по  терапії. Науковий напрямок: кардіологія.

 

 

Пустовойт Ганна Леонідівна

Пустовойт Ганна Леонідівна

кандидат медичних наук, доцент

e-mail: ah.pustovoit@pdmu.edu.ua

Навчалась у Українській медичній стоматологічній академії на медичному факультеті. Кандидатська дисертація на тему "Особливості перебігу хронічного пієлонефриту в осіб похилого і старечого віку". Автор 68 наукових статей та 1 навчального посібника, 2 патентів на корисну модель, 2 інформаційних листів. Має вищу атестаційну категорію по нефрології. Науковий напрямок: нефрологія.

 

 

Циганенко Ірина Володимирівна

Циганенко Ірина Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент

e-mail: i.tsyhanenko@pdmu.edu.ua

Закінчила з відзнакою медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Кандидатська дисертація на тему: «Шляхи підвищення ефективності проти рецидивної терапії виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Має вищу кваліфікаційну категорію з фаху «Терапія». Автор 34 наукових праць, у тому числі монографії «Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик: причини, механізми розвитку, клінічні  прояви, лікування й профілактика». Науковий напрямок – кардіологія, гастроентерологія.

 

Кострікова Юлія Анатоліївна

Кострікова Юлія Анатоліївна

кандидат медичних наук, доцент

e-mail: yu.kostrikova@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Кандидатська дисертація на тему «Клініко-морфологічна характеристика пептичних виразок, що тривало не загоюються, їх терапевтична корекція (клініко-експериментальне дослідження». Проходила професійне удосконалення з гастроентерології в університетських клініках м. Зволле і м. Амстердам (Нідерланди). Автор 46 наукових праць. Має першу кваліфікаційну категорію з фаху «Терапія». Науковий напрямок – гастроентерологія

 

Вакуленко Костянтин Євгенійович

Вакуленко Костянтин Євгенійович

кандидат медичних наук, доцент

    e-mail: k.vakulenko@pdmu.edu.ua

Закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут. Директор Полтавського обласного клінічного медичного кардіоваскулярного центру. Кандидатська дисертація на тему «Значення ремоделяційних, вертебральних, пресорних факторів, цитокінів в електричній нестабільності міокарда у хворих на ішемічну хворобу серця» Автор 35 наукових праць, 2 патентів на корисну модель. Має вищу атестаційну категорію по терапії та організації охорони здоров’я.

Тесленко Юрій Віталійович

Тесленко Юрій Віталійович

кандидат медичних наук, доцент

    e-mail: yu.teslenko@pdmu.edu.ua

Закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академіі. Завідуючий відділенням реабілітації та планової кадіології КП "ПОКМКЦ ПОР". Кандидатська дисертація на тему «Особливості перебігу та патогенетичне обґрунтування оптимізації комплексної терапії стабільної стенокардії, поєднаної з остеоартрозом у осіб з ожирінням». Автор 31 наукової праці, деклараційного патенту на винахід. Має вищу кваліфікаційну категорію з фаху «Кардіологія» та спеціалізацію за фахом «ЛФК та спортивна медицина». Науковий напрямок: кардіологія, кардіореабілітація

     

 

 

 

Талаш Вікторія Володимирівна

Талаш Вікторія Володимирівна

кандидат медичних наук, асистент

   e-mail: vi.talash@pdmu.edu.ua

Закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут за спеціальністю лікувальна справа, отримала кваліфікацію лікаря. Кандидатська дисертація на тему: «Роль NO- та NF-капаB –залежних процесів у патогенезі експериментального метаболічного синдрому».  Автор  29 наукових праць. Має другу кваліфікаційну категорію з фаху «Терапія». Науковий напрямок: нефрологія


   

 

 

Овчаренко Людмила Костянтинівна

Овчаренко Людмила Костянтинівна

асистент

     e-mail: l.ovcharenko@pdmu.edu.ua
Навчалась у Харківському медичному інституті. Автор 38 друкованих наукових праць. Має вищу атестаційну категрію за фахом «Терапія». Науковий напрям: кардіологія

Мохначов Олександр Володимирович

Мохначов Олександр Володимирович

кандидат медичних наук, асистент

   e-mail: o.mokhnachov@pdmu.edu.ua

Закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. Кандидатська дисертація на тему «Оптимізація діагностики та лікування гіпертонічної хвороби в умовах коморбідності». Автор 23 наукових праць. Науковий напрямок: кардіологія, спортивна кардіологія.


 

 

 

Рустамян Сатєнік Тігранівна

Рустамян Сатєнік Тігранівна

Доктор філософії. Асистент кафедри

     e-mail: s.rustamian@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет №1 Української медичної стоматологічної академії. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії на тему: "Психосоціальні фактори, як складова кардіоваскулярного ризику у коморбідних пацієнтів на програмному та перитонеальному діалізі: методи корекції". Науковий напрямок: нефрологія, кардіологія

 

 

ВЛАСОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

ВЛАСОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. На кафедрі працює з 2004 року.

Тема кандидатської дисертації: «Морфо-функціональні показники адаптаційно компенсаторних можливостей серцево-судинної системи при хронічній фтористій інтоксикації (експериментальне дослідження), (14.03.01 – нормальна анатомія).

Завідувачка навчальної частини кафедри. Відповідальна за навчально-методичну роботу з дисципліни «Клінічна фармакологія».

Член ВГО «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».

 

РЯБУШКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

РЯБУШКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти, декан медичного факультету №1

Закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. На кафедрі працює з 1998 року.

Тема кандидатської дисертації: «Лікувально-профілактична ефективність природного сорбенту та антиоксидантів при тривалому надходженні в організм фторидів (експериментальне дослідження)» (14.03.05 – фармакологія).

Член ВГО «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2016 р.).

ВАХНЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

ВАХНЕНКО АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти, заступник декана міжнародного факультету

Закінчив медичний факультет Української медичної стоматологічної. На кафедрі працює з 2009 року.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості клінічного перебігу та лікування виразкової хвороби у поєднанні з цукровим діабетом» (14.01.02 – внутрішні хвороби).

Член ВГО «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».

КАПУСТЯНСЬКА АННА АНАТОЛІЇВНА

КАПУСТЯНСЬКА АННА АНАТОЛІЇВНА

кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії з відзнакою. На кафедрі працює з 2008 р.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості комплексного лікування подагричного артриту у хворих з ожирінням шляхом застосування кріоконсервованого екстракту плаценти» (14.00.06 – внутрішні хвороби).

Член ВГО «Асоціація фармакологів України».

МОІСЄЄВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

МОІСЄЄВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

кандидат медичних наук, асистент

email: n.moisieieva@pdmu.edu.ua

Закінчила медичний факультет Української медичної стоматологічної академії. На кафедрі працює з 1998 року.

Тема кандидатської дисертації: «Антиоксиданти в профілактичної терапії вільнорадикального пошкодження сім’яників при хронічному надходженні прооксидантів» (14.03.05 - фармакологія).

Виконує обов’язки секретаря кафедри.

Член ВГО «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».