16 липня 2024 року vnutrmed2@pdmu.edu.ua (05322) 2-42-50

Кафедра внутрішньої медицини №2 створена на підставі рішення Міністерства охорони здоров’я України № 102/21-1388 від 11 червня 1975 року і розпочала свою роботу з 1 вересня 1975 року як кафедра госпітальної терапії з курсом ендокринології. Навчальними базами кафедри були ревматологічне, нефрологічне, гематологічне та ендокринологічне відділення Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В. Скліфосовського.

У різні роки кафедру очолювали професор Шулаєва Є.В. (1975-1978), професор Єрмалінський О.Ф. (1978-1991), проф. Катеренчук І.П. (1991 – по нинішній час).

З організацією кафедри госпітальної терапії формується колектив, до складу якого увійшли викладачі М’ягков І.Г., Тарасенкова М.А., Кушнір В.С., Новицький В.Є., Баранов І.С., Головач А.П.

З 1978 року, після того, як кафедру очолив професор Єрмалінський О.Ф., формується науково-педагогічний колектив до складу якого у 1980 році увійшли доцент Тарасенкова М.А., кандидати медичних наук Позняк В.М., Кушнір В.С., Кожевнікова Д.С., Катеренчук І.П., Зазикіна Д.С., Соломенніков Д.М., Пронін Ю.І., Подкоритова І.В., асистенти Балакін О.К., Ткаченко Л.А., Войцех Г.А., Пирожков О.В. У 1981 році розпочала роботу на кафедрі кандидат медичних наук Мякінькова М.І.

У наступні роки на кафедрі працювали проф. Расін М.С., доктор мед. наук Андрусенко О.Б, канд. мед. наук Ізмайлов Г.І., асистенти  Гуріна Л.І., Єрмалінський Ф.О.

Тривалий час у складі кафедри був курс ендокринології, який очолював кандидат медичних наук, доцент Головач А.П. На курсі працював кандидат мед. наук. асистент Бойко М.Г. та асистент Шахова О.М.

У нинішній час штат кафедри складають: завідувач кафедри професор Катеренчук І.П., доценти – Ткаченко Л.А.,, Гуцаленко О.О., Ярмола Т.І., Циганенко І.В., Кострікова Ю.А., Пустовойт Г.Л., М’якінькова Л.О., Вакуленко К.Є., асистенти, канд.мед. наук Тесленко Ю.В., Мохначов О.В., Талаш В.В., Торонченко О.М, асистент Овчаренко Л.К., підсобні робітники  Ахмедова Г.П. і Шпика В.М.

Напередодні 100-річчя академії. кафедра внутрішньої медицини №2 – це потужний навчально-науково-лікувальний комплекс, до складу якого входять центр нефрології та діалізу Полтавської обласної клінічної лікарні ім.. М.В.Скліфосовського, Полтавський обласний медичний клінічний кардіоваскулярний центр та терапевтичне відділення Полтавської міської клінічної лікарні №5.