16 липня 2024 року vnutrmed2@pdmu.edu.ua (05322) 2-42-50

Ярмола Тетяна Іванівна
доцент
 кафедри, відповідальна за навчально-методичну роботу


На кафедрі внутрішньої медицини №2 навчаються здобувачі 5 та 6 курсів медичного факультету № 1, № 2 та міжнародного факультету за освітньо-професійними програмами 222 «Медицина» та 228 «Педіатрія», також здобувачі зі скороченим нормативним терміном навчання (другий (магістерський) рівень вищої освіти).


Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

ОПП «222 Медицина»:

  • ОК. 23 Внутрішня медицина
  • ОК. 22 Внутрішня медицина, в тому числі клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби
  • ОК. 45. Підготовка офіцерів запасу галузь знань «Охорона здоров'я» Спеціальність «Медицина»

ОПП «228 Педіатрія»:

  • ОК. 23 Внутрішня медицина
  • ОК. 22 Внутрішня медицини у тому числі професійні хвороби, клінічна фармакологія
  • ОК. 45 Підготовка офіцерів запасу, галузь знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Педіатрія»

 

З метою якісної організації і проведення навчального процесу на кафедрі створена сучасна навчально-методична документація, яка включає методичні розробки для викладачів, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, тесові завдання для навчання і контролю знань, ситуаційні задачі різного рівня складності.

З 2020 року розпочата значна робота проведена по підготовці фахівців ІІ (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина». Практично заново створена навчально-методична база (методичні розробки практичних занять, методичні рекомендації, методичні розробки лекцій,  силабуси та ін.)
 

Документи